X

طرز تهیه و مصرف جرم های ریختنی


ابتدا به جهت اختلاط کامل جرم، کلیه پاکات باز شده و بر روی سطحی پاک و عاری از هر گونه مواد مضره کاملاً مخلوط شود. سپس داخل paddle mixer ریخته و به مدت 2 دقیقه dry mixing صورت پذیرد (اختلاط خشک). بعد از آن مطابق دیتاشیت، به مقدار 8%وزن خشک جرم آب افزوده گردد و wet mixing (اختلاط تر) شروع شود بعد از دو دقیقه به آرامی آب افزوده شود تا جرم کارپذیر شود معمولا این میزان 1.5 تا 2 درصد وزن خشک جرم می باشد سپس جرم آماده شده را در محل کار ریخته و کاملاً ویبره می نماییم.حتی الامکان این کار با ویبره های تفنگی صورت پذیرد.

به مدت 24 ساعت محل جرم ریزی شده به همان شکل و در هوای محیط قرار گرفته و سپس پلاستیکی با ارتفاع 10cm از سطح جرم ریزی بر روی محل کشیده شود. این شرایط به مدت 24 ساعت بایستی ادامه داشته باشد. در پایان رعایت منحنی حرارتی جهت طول عمر جرم بسیار ضروری می باشد