X

طریقه عمل آوری ملات نسوز جهت استفاده


ملات نسوز عمدتاً به جهت اتصال آجرها و آب بند کردن آنها استفاده می شود که بنا بر شرایط عملیات حرارتی، متفاوت خواهد بود. اما به صورت کلی ابتدا ملات مورد نیاز به داخل paddle mixer  منتقل شده و سپس به مدت 2 دقیقه میکس خشک شود. در حین فرآیند میکس آرام آرام به آن آب و یا افزودنی های لازم بصورت مایع اضافه گردد تا ویسکوزیته ملات به شرایط عسل کمی رقیق تر برسد.

لازم بذکر است در صنعت نسوز چینی از کشیدن ملات بر روی آجر بایستی پرهیز شود و تنها به آغشته کردن آجر داخل ملات ساخته شده بسنده گردد.